FILMPRODUSENT AV KORTFILMER

Historiefortelling i videoformat

Det er ikke alle forunt å få komme på innsiden av sikringsgjerdene til bygg- og anleggsplasser, og det er selvfølgelig både logisk og bra.

Men de fleste syns det er svært tilfredsstillende å se en prosess bli utført. Vi liker å se forskjellen på før og etter, være med på selve utviklingen, og fascinerende nok som det er: de aller fleste liker veldig godt å se andre mennesker jobbe.

Ved å involvere utenforstående i egen arbeidsdag, knyttes det relasjoner til din bedrift og de tjenestene dere leverer. Dette er en type merkevarebygging som skaper tilitt, kjennskap og lojalitet. Og alt som skal til er litt historiefortelling.

Stolthet over eget arbeid

Samtidig bidrar kortfilmer fra bygg- og anleggsprosjekter til å trigge en enorm stolthetsfølelse i de som har gjort selve grovarbeidet på anleggsplassen.

Tunge arbeidsdager der utfordringene stod i kø, materialer som ikke kom til avtalt tid, dårlig vær og et generelt tidspress kan gjerne glemmes når en kortfilm setter fokus på vel gjennomført arbeid, gode øyeblikk og et bra sluttprodukt.

Colibri Content produserer og leverer kortfilmer på oppdrag for bedrifter.

Eksempler på nyttig bruk av meg som videograf er:

Lisensiert, universalt utformet og variert

Musikk og lydeffekter blir alltid kjøpt inn med bruksrettigheter.

Ved tale legger jeg på dropline til fordel for hørselshemmede og av hensyn til de som ikke ønsker å forstyrre omgivelsene rundt seg med lyd.

Med god planlegging kan jeg også filme med drone og GoPro (for timelapse) i tillegg til fra bakken med eller uten gimbal. Oppdraget kan ytterligere kombineres med fotografering, og jeg tenker alltid sikkerhet